Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - únor 2015

27. 2. 2015

mozaika.jpg

2 / 2015

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE   (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď: půl hodiny před mší svatou

Růženec: půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace: první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,  každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 a 18,15 h. (školní děti); 

                                    So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                 Katechumeni: St večer

Svátost manželství: příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                 Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie) Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec: půl hod. před mší sv. Náb.: po mši sv. a St 13 h. adorace, 13,15 h. náb.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)      Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                                     Poutní mše sv.: So kolem sv. Martina 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy          Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.               Náb.: St 14 h. a 15,10 h.                                                     

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny - mimo zimní období)  Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                            Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

 Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.,  Adorace: třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: St 17,30 od pěti let, 18,00 školní

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

VELKÁ OSOBNOST  

   V rozhlase byl pořad o autogramiádě. Lidé se chlubili, jaké mají podpisy od velkých osobností nebo jaké touží mít, třeba od Karla Gotta.

   Pro mne je tou největší osobností Kristus. Nestačí mi Jeho podpis. Denně se s ním spojuji ve sv. přijímání při mši sv. Denně Jej, jako kněz, mohu svolávat na oltář, Jemu se klanět ve svatostánku. Jeho mám také reprezentovat, ale to není vždy tak chvályhodné. V září bude Národní Eucharistický kongres v Brně. Pak v lednu 2016 bude celosvětový Eucharistický kongres na Filipínách. Každou 1. neděli v Mnichovicích a 3. neděli v Hrusicích od 15 hod. jedna hodinka adorace a ve středu půl hodinky v Choceradech ve 13 hod. Tyto adorace mají prohloubit náš vztah k Pánu Ježíši.

   Ale i Písmo svaté. Minulou neděli řekl Ježíš“: „Pojďte za mnou.“ Rybáři všeho nechali a šli za Kristem. Byl pro ně velikou osobností, která je přitáhla. Podobně sv. Pavel - Ježíš mu řekl: „Šavle, proč mě pronásleduješ?“ A Šavel se obrátil. Z největšího nepřítele církve se stal největší hlasatel evangelia. Sv. Tomáš Akvinský, velký učenec, chodil do školy kříže - pohled na Krista ukřižovaného, to byla jeho učebnice.    

   Tak naše velké osobnosti nemusí být jen z tohoto světa, ale jsou to svatí. Třeba čeští patroni nebo naši osobní křestní a biřmovací patroni a jistě hlavně Panna Maria, která uchovávala Ježíšova Boží slova ve svém srdci a rozjímala o nich. Pak nad to nadevšechno je to Kristus, nad jehož učením mnozí žasli.

   Kéž i my žasneme a prohlubujeme svůj vztah k Pánu Ježíši.   

                                                                                                  P. Ivan

 

Ze života farností

 

    18. 1. byla v Mnichovicích pokřtěna Adéla Marie Magdaléna Mazaná ze Strančic.

 

   23. 1. měla 88 narozeniny paní Jedličková. Moc na všechny v Mukařově vzpomíná.

 

   Od 23. 1. po večerní mši sv. v pátek v Mnichovicích je také příprava dětí na 1. sv. přijímání. Součástí je i předchozí mše sv.

     

   Průvodce Svatým týdnem a Velikonočním Třídenním je možné si koupit v sakristiích kostelů za 35 Kč.

   Poškozený Betlém (červotočem apod.) si odvezla akademická malířka Eva Kolmanová. Rozpočet na opravu je 15 - 20 000 Kč. Dárci a sponzoři jsou vítáni, mohou pak dostat potvrzení o daru církvi k odpočtu z daní.  

 

   Skončilo pololetí. Jaké známky přinesly děti domů? A jaké známky by si dali rodiče za jejich výchovu? Kéž nám všem nejde jen o znalosti dětí, ale také o jejich správný život.

 

   5. 2. bylo rozloučení v Ondřejově s pí. Marií Šafrovou.

 

   17. 2. pojedeme, dá-li Pán Bůh, jak jezdíme pravidelně každý rok, na Svatou Horu na kající pouť.

 

   Program pouti by měl být: Na Svaté Hoře v 9 hod. mše svatá a po ní adorace do 12 hodin (při adoraci je vystaven Pán Ježíš v  Nejsvětější Svátosti oltářní v monstranci na oltáři). Mezi mší sv. a adorací bývá vystavena soška Panny Marie svatohorské a zpíváme „Svatohorský Zdrávas.“ Po obědě v klášteře (z vlastních přinesených zásob) máme asi ve 13 hodin na ambitech Křížovou cestu. Kolem čtrnácté hodiny se rozjíždíme domů.

  

   Večerní mše sv. v Mnichovicích v úterý 17. 2. proto nebude!

 

  18. 2. bude Popeleční středa. Je to den přísného postu. Při mši sv. v  Mnichovicích se bude udílet popelec.

   Postní doba má 40 dní (bez nedělí).

 

Křížovou cestu v době postní se budeme modlit jako vloni: v  Mnichovicích v úterý a v pátek v 17 hod., v neděli v Hrusicích před mší sv. a podobně na ostatních místech a v Ondřejově také v neděli v 18,30 hod. Modlí se jí většinou věřící z připravených textů.

 

   Přišla zajímavá nabídka od jáhna Josefa Janšty, z jehož knížek občas čteme některé příběhy na náboženství.

 

   Píše: Přemýšlel jsem, jak v dnešní počítačové éře oslovit děti v jejich soukromém životě. Napadlo mě posílat jim po internetu na jejich mailovou adresu čtení na pokračování. Text bude doplněn kvalitními jednoduchými obrázky, které si mnohé děti rády vybarví, a tak jim časem vznikne "kniha z počítače".

 

   Některé děti z náboženství se zapojily a texty jim budeme přeposílat. Pokud nabídka zaujme i rodiče dětí, které na náboženství nechodí, mohou se přihlásit o přeposílání u P. Ivana nebo přímo u jáhna Janšty. 

   V pátek 13. 2. jsme se rozloučili v Mnichovicích s pí. M. Vávrovou z Mnichovic. 

   V Hrusicích bývá nově každé 1. pondělí v měsíci v kostele od 20.15 hod. modlitba nešpor s úmyslem za mír ve světě a v našich rodinách. Potom následuje krátké posezení na faře. Každý, kdo přijde, je vítán.

 

NEK 2015 -   Co to je?

 

Národní Eucharistický kongres,

který se bude konat v září 2015 v Brně.

(možnost ke stažení na internetu: www. nek2015.cz)

 

   Příprava, kdy téma na jednotlivé měsíce si rozdělily diecéze:

Leden – Eucharistie a jednota - plzeňská diecéze.

Únor  - Eucharistie a společenství  - arcidiecéze pražská

Březen – Eucharistie a solidarita - ostravsko-opavská diecéze

Duben -  Eucharistie a evangelizace - královéhradecká diecéze

Květen – Maria a Eucharistie - českobudějovická diecéze

Červen – Slavení Eucharistie - olomoucká arcidiecéze

 

   Body k rozjímání v lednu:

A) Jednota s Bohem (jednota těla církve s jeho hlavou Ježíšem Kristem).

B) Jednota společenství.

C) Jednota společenství všech křesťanů ve smyslu ekumenických vztahů (pokřtění jako mystické tělo Krista).

 

   Body k rozjímání v únoru:

   Prosme společně slovy: Pane, smiluj se.

   Bože, ty jsi nám daroval v Kristu možnost vstoupit do tvé blízkosti. Přiveď k sobě všechny, kdo tě neznají.

   Pane, ty jsi smyl všechny naše hříchy. Uzdrav nás z nelásky, neodpuštění, nenávisti a odmítání.

   Bože, tobě není lhostejná žádná lidská nouze. Daruj nám svého Svatého Ducha, pošli nás hlásat evangelium a sloužit bližním.

   Pane, ty jsi k učedníkům promlouval a oni tě tak mohli hlouběji poznávat. Promlouvej k našim srdcím, abychom poznali tvoji vůli a naplnili ji ve svém životě.

   Pane, ty jsi povolal učedníky, aby šli a hlásali evangelium. Sešli svého Ducha všem biskupům, kněžím, jáhnům a služebníkům církve, aby věrně plnili svěřený úkol.