Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - září 2012

17. 9. 2012

 MOZAIKA 09/2012

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 12 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                                 Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)             Mše sv.: 5. 7. – 11 h.

                                                              Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy)                     Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 13 h.                                                       

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

 

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737

Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice

Slovo duchovního otce

 

„SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE

A VÝROČÍ POSVĚCENÍ MNICHOVICKÉHO KOSTELA“

 

   Devět měsíců před 8. září, je 8. prosinec. Den, kdy si připomínáme, že Panna Maria neměla nikdy na duši žádný hřích a ani hřích dědičný. Na hlavním oltáři vidíme obraz znázorňující její narození i s jejími rodiči, sv. Jáchymem a sv. Annou, kteří jsou tam ještě jednou jako sochy. V našem životě jsou dvě spojená data - den narození a den sv. křtu.

   Mniši ze Sázavy zde původně postavili románský kostel, pak byl zgotizován a v roce 1746 vyhořel. Za 8 let vyrostl tento kostel ve slohu, který se nazývá „selské baroko.“ 8. září 1754 byl vysvěcen. Proto dnes je nejen pouť, ale i posvícení. Za těch 258 let - kolik zde bylo sv. křtů, kolik mší sv., kolik sv. zpovědí, svátostí pomazání nemocných, svateb, kolik kněží zde působilo. A kdo zde měl primici?

   P. Radek Tichý, vzácný host při této mši svaté, slaví svůj novokněžský rok. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Je sice z Prahy, ale rodiče mají zde, v Mnichovicích, chatu, a tak sem občas jezdil, objevoval se i jako ministrant či později jako jáhen zde u oltáře.

   Kéž nás jeho přítomnost povzbudí k modlitbám za kněze, za nová kněžská povolání, zvláště na 1. neděli v měsíci, kdy zde bývá pravidelná adorace. Kéž i každý z nás je živým chrámem Božím, zasvěceným Panně Marii a jako Panna Maria nechceme mít nic společného s hříchem a vytváříme svaté společenství (z promluvy při Slavnosti).

 

Ze života farností

 

   14. srpna byla v Choceradech odpoledne poutní mše sv. ze svátku Nanebevzetí Panny Marie. Přišlo na ni dost lidí.

   Z promluvy: Eva nám nebeskou bránu zavřela, Panna Maria nám ji otevřela a sama už tou branou prošla. Je v nebi i se svým oslaveným tělem jako její Syn Kristus. Je v nebi obklopená anděly a dušemi svatých. Oni mají ještě své tělo neoslavené zde na zemi, v hrobě. Zároveň je nám Panna Maria blízko. Vždyť jsme také její děti a to ne vždy svaté. Ke svatosti nám všem pomáhá. Je útočiště hříšníků a pomáhá nám i v pozemských starostech, jako pomohla novo-manželům na svatbě v Káni Galilejské, když jim docházelo víno. Starosti zde na zemi se někdy zdají větší než radosti. Zapomínáme k  nim pozvat Pannu Marii. To je taková dobrá závislost, závislost na Panně Marii.

   Chovejme se jako děti, které běží k nebeské mamince, když se jim

něco nedaří, když nám starosti přerůstají přes hlavu. Také se jistě s ní dělme o radosti. To vše se vejde do růžence.

   Posvěcení kostela v Choceradech jsme oslavili 8. září v 16, 30 h.

 

   26. 8. odjel náš duch. otec odpoledne na exercicie na Svatou Horu. Ve Struhařově ho zastoupil na mši sv. P. Martin Sklenář, loňský novokněz. Patří mu za to dík.

   V pátek, když byl náš Otec na exerciciích, měl v Mnichovicích bohoslužbu slova se sv. přijímáním a adorací Mgr. Petr Sklenář, který bydlí v Hrusicích na faře. Má tam pravidelně 1 x za měsíc bohoslužbu slova a učí i děti náboženství. Ze semináře, ve kterém byl necelé 4 roky, má pověření ke službě akolyty. Jinak má vystudovanou celou teologii. Jemu také patří dík za jeho ochotu.

   Citace poděkování jedné účastnice páteční bohoslužby: „Pane faráři, jsem plná dojmů z včerejšího dne, pátku. Nedá mi, abych Vám nepoděkovala, protože jste skutečně pro nás připravil takový hluboký zážitek a takové překvapení, že to bylo skutečně moc milé a dojemné. Já jsem tedy osobně hluboce, hluboce vděčná a pan Sklenář se toho zhostil velice, velice pěkně. Skutečně za tak krásný pátek Vám moc a moc děkujeme.“

   Kněz děkuje všem, kdo se za něj během exercicií modlili. Byl to krásný čas, čas na modlitbu, větší než „za provozu“ ve farnosti.

   Myšlenka z exercicií: Středem farnosti je kostel se svatostánkem a zpovědnicí…

 

   Když se náš duchovní Otec vrátil v sobotu z exercicií, skončil prázdninový pořad bohoslužeb a začal běžný pořad. Dětem začala škola, další týden začíná i výuka náboženství. Měly možnost spolu s  rodiči zvážit, jak se hlásit na různé kroužky, aby mohly chodit na náboženství a hlavně zvládaly nedělní mši sv. buď v našich kostelech, nebo jinde, třeba i v Praze. Neměly by zapomenout na svatou zpověď, na které se mohou s knězem domluvit i mimo bohoslužby.

   Koncem prázdnin kněz poslal do škol a školek (celkem 14) dopisy s  rozvrhem výuky náboženství a s prosbou, aby učitelé děti a rodiče o výuce náboženství informovali.

 

   Při náboženství děti nejen získávají vědomosti, ale učí se žít s Bohem v modlitbě i ve společenství s věřícími spolužáky. Cílem tedy je život podle Desatera. Život plný lásky k Bohu, k bližnímu ať už doma či v kostele, pak také zvláště časté sv. přijímání, pravidelná sv. zpověď. Sedm let, to je přibližná hranice pro přípravu na první sv. zpověď a první sv. přijímání díky svatému papeži Piu X., který takto věkovou hranici

upravil.

   Modleme se tedy za děti v naší farnosti i za jejich rodiče, aby rostl počet svatých rodin.

 

   Po každé mši sv. s nedělní platností bývá také v sakristii pětiminutové „mini náboženství.“

 

   Pořad výuky náboženství se bude měnit podle nových rozvrhů ve škole určitě v Ondřejově i Choceradech. Sledujte ohlášky a vývěsky.

 

Církevní přikázání

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat

    pracovní klid.

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.

3. Přijmout Svátost Oltářní aspoň ve velikonoční době.

4. Zdržovat se požívání masa nebo jej nahrazovat jiným skutkem sebe-

    záporu a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.

5. Přispívat církvi na její potřeby (pro vysvětlení sbírek při nedělních

    mší sv.).

 

   Návštěva P. Radka Tichého, novokněze, v naší farnosti:

   P. Radek Tichý, letošní novokněz, který jde ještě dokončit studia do Říma, ještě nemá žádnou farnost a říká, že je na volné noze, i když se těší, až bude po studiu někde ustanoven. Přijal pozvání a přijel na další „primiční mši sv.“ v Mnichovicích. Kostel byl plný, zatímco v Hrusicích bylo lidí málo (i když asi 50!). Kázání měl o Pánu Ježíši a Panně Marii ve skrytu, v pozadí. Novokněžské požehnání po mši sv. uděloval pro celou rodinu i jednotlivě. Na mši sv. do Hrusic to nestihl, jen také tam po mši sv. uděloval novokněžské požehnání. Nabízel se, pokud bude v Praze, že je ochoten zastupovat. Nadšení kněze se přenášelo i na ostatní věřící, kteří se ani nenechali rušit stavebními pracemi při bourání náměstí pod kostelem.

 

   Poutní mše sv. v Hrusicích bude 28. 9. 2012 v 17,30 hod. Ten den proto mše sv. v Mnichovicích nebude.

 

   Vikariátní konference jsou od září místo ve čtvrtek v úterý. V Mnichovicích pak bude 3. úterý v říjnu 16. 10. 2012 a začne mší sv. v 9 hod.

 

   V Mnichovicích byla 8. 9. od 11 hod. do 12 hod. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní spolu s velkým růžencem (radostným, bolestným a slavným) na poděkování za všechny milosti přijaté v tomto kostele během jeho existence, i prosba k Panně Marii o další ochranu celé farnosti.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář