Jdi na obsah Jdi na menu

Časopis MOZAIKA - září 2013

16. 9. 2013

 mozaika.jpg

09/2013

D U C H O V N Í   P R O G R A M

MNICHOVICE  (kostel Narození P. Marie)

Mše sv.: Út, St, Pá - 17,30 hod., Ne - 8,30 hod. o prázdninách jen Pá a Ne

Sv. zpověď:  půl hodiny před mší svatou

Růženec:  půl hod. před mší sv.,   1. a 3. So - 10,30  velký s rozjímáním a písněmi

Adorace:  první neděli - 15,00 - 16,00 hod.,   každý pátek - 15 min. po mši svaté

Náboženství: na faře Pá - 14 (školní děti);  So 10 hod. (předškolní s doprovodem)

Náboženství pro dospělé:  St - 15 min. po mši svaté  

Sv. křest: příprava rodičů So - 14,00 hod.                       Katechumeni: St večer

Svátost manželství:  příprava Pá - 19,00 hod., po dohodě i jindy

Večerní chvály:  Út - při mši svaté                     Úklid kostela:  So - 13 hod.  

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: dle dohody s knězem    

 

 

CHOCERADY - (kostel Nanebevzetí Panny Marie)       Mše sv.: So - 16,30 h.

Růženec:  půl hod. před mší sv.                                 Náb.: po mši sv. a St 13 h.

KOMORNÍ HRÁDEK  -  (kaple Nejsvětější Trojice)     

                                                            Mše sv.: Ne (Nejsvětější Trojice) - 15 h.

KOSTELNÍ STŘÍMELICE - (kostel sv. Martina)           Mše sv.: kolem 5. 7. - 11 h.

                                    Poutní mše sv.: So po sv. Martinu 11 h.                                        

ONDŘEJOV - (kostel sv. Šimona a Judy                   Mše sv.: So -  18,30 h.

Růženec:  Ne - 18,30 h. a před mší sv.                        Náb.: St 14 h.                                                        

STRANČICE  -  (kaple sv. Anny) (mimo zimní období)   Mše sv.: druhá Ne 15,00 h.

STRUHAŘOV - (zasedací síň na OÚ)                           Mše sv.: čtvrtá Ne - 15,00 h.

ZVÁNOVICE - (kaple sv. Jana Nepomuckého)              Mše sv.: 1. Čt -  15,00 h.    

   Do farnosti Mnichovice patří: Božkov, Habr, Hradové Střímelice, Hvězdonice, Chocerady, Kaliště, Klokočná, Komorní Hrádek, Kostelní Střímelice, Lukavice, Menčice, Mnichovice, Myšlín, Ondřejov, Ostředek (místní část Vráž), Poddubí, Strančice, Struhařov, Vestec, Vlkovec, Vodslivy, Všestary (část), Všešimy, Zvánovice

 

HRUSICE   (kostel sv. Václava)        

Mše svatá: Ne - 10,30 hod.   

Sv. zpověď a minináboženství: po mši sv.    Adorace:  třetí neděli - 15,00 - 16,00

 Náboženství dětí: Út 17 od pěti let, 17,30 školní;

 3. Út 17,30 Bohoslužba slova (v době školního vyuč.)  

       

SENOHRABY  -  (kaple sv. Vojtěcha)                           Modlitební setkání Čt - 18 h.

                                                                                       Mše sv.: čtvrtý Čt 18 h.

 Do farnosti Hrusice patří: Hrusice, Hrušov, Lensedly, Mirošovice, Senohraby, Třemblat a Turkovice.

 

Ostatní: dle dohody s knězem po mši svaté nebo na adrese:

 

Římskokatol. farnost Kostelní 1, 251 64 Mnichovice, tel:323 640 737         Případné změny sledujte na vývěsce kostela nebo www.farnost-mnichovice.cz

Slovo duchovního otce

 

„KDE JE VÁŠ POKLAD, TAM BUDE I VAŠE SRDCE“

   Možná i obráceně: „Kde je vaše srdce, tam je váš poklad“. Poklad v hospodě - pivo, alkohol, poklad v penězích - časté prohlížení bankovních výpisů, poklad cizí žena…

   Nejen pro kněze, ale i pro každého křesťana tím nejsilnějším pokladem má být Pán Ježíš. Takže pak rádi pospícháme nejen na mši sv., ale třeba i na adoraci.

  Těžiště života je jako těžiště vázy. Když vázu vykloníme, zase se vrátí zpátky. Když se trochu vzdálíme od Ježíše, zase bychom se měli k němu s pomocí Panny Marie vrátit. Tento návrat je důležitější než objevování nových moderních prostředků pro evangelizaci. Náš život má být tím nejsilnějším evangeliem. Jestliže je, pak nemusíme nic říkat. Jestliže není, pak slovy nezakryjeme vnitřní prázdnotu…    P. Ivan

 

Ze života farností 

 

  29. června byl pokřtěn v Choceradech Josef Heřman z Poddubí.

 

  26. července byli ve Strančicích v kapličce oddáni Karel Motal a Kateřina Pavlíčková ze Všenor. Oddával je P. Ignác Antonín Hrdina.

 

   V pátek 16. srpna, když byl náš kněz na exerciciích, měl v Mnichovicích místo mše sv. bohoslužbu slova se sv. přijímáním a adorací Mgr. Petr Sklenář. Díky mu za to.

 

   18. srpna v Mnichovicích byla pokřtěna Johana Pátková z Mnichovic.

  

   23. srpna jsme se rozloučili v Mnichovicích před kremací s panem Karlem Pátkem (nejsou příbuzní, je to jen shoda jmen).

 

   V sobotu 7. září jsme měli v Mnichovicích, jako každou 1. sobotu, mariánské dopoledne. Velký růženec s rozjímáním a písněmi, proložený tentokrát odstavci z dopisu Svatého otce Františka, ke dni postu a modlitby za mír v Sýrii a na celém světě

 

   8. září jsme oslavili poutní slavnost při mši sv. v Mnichovicích. Hudba byla obohacena o sólový zpěv p. Jana Ericssona, pí. Ludmily Topiarzové a hru na housle p. Vodičky. Konec slavnostní mše sv. byl ukončen Svatohorským Zdrávasem.

   Z promluvy při poutní mši sv.:

   U svatých slavíme den jejich nebeských narozenin, to je den smrti.  U Panny Marie jsme takto slavili 15. srpna. Ale Panna Maria přichází na svět svatá. Bez poskvrny hříchu dědičného, jak jsme to slavili při jejím početí 8. prosince a po devíti měsících slavíme její narození 8. září, tedy den jejího pozemského narození.

 

   My jsme byli zbaveni dědičného hříchu ve svatém křtu. Mnozí odešli z tohoto světa na věčnost smířeni s Bohem, přijali 3 svátosti (sv. zpověď, sv. přijímání, svátost pomazání nemocných), a tak se dá vlastně předpokládat, že se také dostali do nebe a to jejich úmrtí je dnem jejich nebeských narozenin. Pak je tu ale ještě početná skupina těch, kteří byli sice pokřtěni, ale už nežijí křesťansky.

 

   A tak dneska můžeme děkovat za všechny, kdo se narodili duchovně ve sv. křtu i za ty, kdo prožili svoje nebeské narozeniny s pomocí Panny Marie v okamžiku smrti. Též chceme prosit Pannu Marii, útočiště hříšníků, aby přitáhla blíž ke Kristu ty, kdo se od něho hříchem vzdálili.

 

   Rodina oslavuje např. narozeniny své maminky a farní rodina oslavuje narozeniny nebeské Matky, Panny Marie. Farnost, to nejsou jenom Mnichovice, ale všechny obce (31), které má na starosti pastýř farář a dívá se na ně ve světle tajemství, kterému je farnost zasvěcena. V našem případě je to tajemství narození Panny Marie. Tajemství, které nenajdeme v růženci. A farnost, to nejsou jenom ti, kdo jsou pokřtěni a chodí do kostela, ale i vlažní křesťané, kteří přestali žít křesťansky, ale též všichni lidé, žijící na území farnosti. 1 x za 14 dní v neděli je za ně za všechny ve farním kostele v Mnichovicích mše sv.

 

   Dík za pomoc ve farnosti, protože kněz sám na všechno nestačí, a tak je dobře, když se dozví, že je někdo déle nemocen, aby ho navštívil. Nebo že chce být někdo pokřtěn. Připomínám opět, že máme žít všichni apoštolsky, misionářsky.

  

Různé

 

   Začal nový školní rok nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří by si měli ujasnit, k čemu mají svoje děti vést. Zda jen k tomu, aby měly ve škole dobré známky nebo i například k tomu, aby se upevňoval charakter dětí, jejich láska k bližnímu a samozřejmě ve věřících rodinách, jejich láska k Bohu. Nebo si to rodiče usnadní a dovolí dětem, aby seděly celé hodiny u počítače a sledovaly na internetu všechno možné i nemožné.   

   Kněz by uvítal větší kontakt s rodiči, aby se dozvěděl, čím děti žijí, jaké mají problémy, kde je jejich slabina či zase v čem vynikají.

   Kéž společně hledáme, jak dobře vychovávat děti, vést je k Bohu i k dobrému vztahu k bližním.

   K výuce na náboženství se mohou ještě děti dodatečně přihlásit.

 

   Exercicie - jak vlastně vypadají? Trvaly od neděle večer do soboty ráno. Malý přehled - ráno společná modlitba z breviáře, snídaně, chvíle volna. Potom první přednáška, další modlitba z breviáře, chvíle volna na rozjímání, mše sv., oběd, volno na rozjímání, druhá přednáška, volno, večerní chvály, večeře, hodinová adorace, modlitba před spaním z breviáře. Růženec se modlil každý sám. Nejdůležitější na exerciciích je ticho, abychom mohli naslouchat Bohu. Ticho bylo mezi kněžími i v nádherné přírodě na Lomečku u Vodňan…

  Myšlenky z exercicií, na kterých byl náš kněz o prázdninách.   Přednášky měl P. Jaroslav Brož podle Lumen Fídeí, Světlo víry. To je společné dílo dvou papežů, Benedikta XVI. a Františka:

   Živá víra není možná bez modlitby.

   Vnášet světlo, kde je tma. V prostředí, kde chybí světlo Kristovo, někdy se můžeme mýlit. Jiskřičky víry tam jsou, přikryté popelem, nánosem jiných pozemských starostí a my je můžeme oživit, rozfoukat.

   Církev je společenství víry. Skrze víru přichází spása.

   Osvojit si mentalitu Kristovu a dívat se na svět Kristovýma očima, zbavit se sebestřednosti.

   Matka Tereza po každé modlitbě přidávala: „Příčino naší radosti, oroduj za nás.“ Radost, to je síť, do které chytáme duše. Pavlovy listy, to je velká škola předávání víry.

    V neděli 29. září bude v 10,30 poutní mše sv. v Hrusicích.

   Doporučujeme těm, kdo mohou, aby na svátek sv. Václava šli nebo jeli na pouť do Staré Boleslavi.

 

         Dá-li Pán Bůh,

bude výuka Římskokatolického náboženství v roce 2013/2014:

 

DEN

HODINA

MÍSTO

KATEGORIE

1. HODINA

Středa

13,00

fara Chocerady

školní děti

11. 9.

Středa

14,00

fara Ondřejov

školní děti

11. 9.

Středa

17,30

kostel Mnichovice

dospělí

11. 9.

Středa

19,00

fara Mnichovice

katechumenát

11. 9.

Pátek

14,00

fara Mnichovice

školní děti i nové

13. 9.

Pátek

18,15

fara Mnichovice

školní děti

13. 9.

Sobota

10,00

fara Mnichovice

předškolní s doprovodem

14. 9.

 

    V pátek 13. 9. 2013 bude v Mnichovicích ve farní kapli na zahájení výuky mše sv. ve 14 hod.

   Čas výuky je zatím prozatímní, záleží na rozvrhu dětí v novém školním roce.  

   Den a čas náboženství v Hrusicích, které vede Mgr. Petr Sklenář, bude upřesněno po dohodě později.

 

   Sledujte ohlášky a vývěsky na kostelech.

 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

 

Získali jsme dotaci EU na záchranu fary v Mnichovicích

Představujeme úspěšný projekt ve výzvě  MAS Říčansko 2013: Záchrana fary v Mnichovicích

fara.jpg

        Náš farní areál se nachází v horní části Masarykova náměstí a představuje hodnotný komplex stavebně se vyvíjející od doby pozdního baroka, přes klasicismus a 19. století. Farní budova byla postavena spolu s gotickým kostelem, tedy ve 30. letech 14. století. Byla dřevěná a měla doškovou střechu. Současná farní budova byla postavena v letech 1721 - 1722.  V roce 1828 proběhla přestavba, při které byly odstraněny klenby u oken a dveří. Poslední velká oprava farní budovy proběhla ve třicátých letech 20. století. 
         V současnosti se střecha farní budovy nachází v havarijním stavu. Střešní krytina praská, rozpadá se a v důsledku toho dochází k zatékání dešťové vody do konstrukce krovu. 
V tomto roce proto zažádala naše farnost o dotaci v rámci Výzvy MAS 1/2013 . Dne 25.5.2013 byl tento projekt vybrán Výběrovou komisí a následně dne 28.5.2013 schválen Programovým výborem k podpoře z Programu rozvoje venkova, Osy IV. Leader. 
Bezprostředně po schválení a zaregistrování projektu vyhlásila farnost výběrové řízení na výběr zhotovitele. V tuto chvíli je již podepsána smlouva o dílo a v průběhu měsíce října dojde k zahájení realizace této tolik potřebné stavební obnovy.    
Projekt je financován EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován s podporou MAS Říčansko. 
leader.jpg mas.jpg prv.jpg
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí