Jdi na obsah Jdi na menu

Mozaika 12/2022

Slovo duchovního otce

ADVENT

Končí nám adventní doba, ve které byl 8. 12. velký svátek Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.  Z Písma svatého jsme slyšeli tato slova: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu." Je to nepřátelství mezi Pannou Marií a ďáblem, nepřátelství trvalé a pevné, neboť Panna Maria žila vždy v přátelství s Bohem.

První lidé také žili v přátelství s Bohem, ale jen do prvního hříchu. Od té doby se i my rodíme jako Boží nepřátelé, ale ve svatém křtu se zříkáme ďábla a uzavíráme opět přátelství s Bohem. Přátelství s Bohem má být u nás též trvalé, jako i svatý křest je trvalý, nezrušitelný. A zatím? Každým hříchem se obracíme zády k Bohu a čelem k ďáblu. I když neděláme nějaké zlo, jaký je náš postoj? Máme zálibu v Boží vůli nebo šilháme po tom, co nabízí ďábel? Už tedy naše touha je nasměrováním buď k přátelství s Bohem nebo k přátelství s ďáblem.

 Kéž jako Panna Maria i my žijeme pevně a trvale v nepřátelství s ďáblem, ale v přátelství s Bohem.

Tento svátek má spojitost s naším mnichovickým kostelem, protože je zasvěcený Narození Panny Marie, události, která se stala za 9 měsíců potom.

P. Ivan

Ze života farností

Jak prožíváme Advent? Zavedli jsme např. při večerní modlitbě v rodině zpytování svědomí podle nedělního evangelia či podle jiného čtení z Písma svatého? 

Na dobu adventní poslal otec arcibiskup Jan Pastýřský list o mši svaté. Pokud máte zájem a nezbyl už na vás v kostele, můžete si o něj říci Paterovi Ivanovi.

Co bychom mohli ve mši svaté vylepšit? Např. přímluvy: Můžeme v nich více prosit za mír na Ukrajině a za mír v rodinách, za ty, kdo jsou vážně nemocní a vrátit se k modlitbám za 31 obcí v našich farnostech (podle abecedy každý den za jednu obec). Bylo by dobré obnovit dětské přímluvy, kdy každé dítě řekne jednu přímluvu ať už svou nebo přečtenou z kartičky, které jsou v kostele na stolku.

Podobně průvod s obětními dary. Obětní dary nesou v průvodu všechny děti (nejen misku s hostiemi, konvičku s vínem, konvičku s vodou, tácek, „ručníček“, ale i kartičky jako dárek Ježíškovi). Prosím, aby na to vždy někdo dohlédl.

Začala příprava na přijetí svátosti biřmování v červnu 2023. Na první setkání v Hrusicích přišli ale jen dva zájemci…                                   

VÁNOCE

Děti píší Ježíškovi, co by jim měl přinést. Ale měly by také psát, co ony dají Ježíškovi (třeba čas - např. častější návštěvu kostela, nejen v neděli).

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Letos připadá svátek Svaté Rodiny na všední den - pátek 30. 12. Proto mše svatá v Mnichovicích v 17,30 hod. bude s obnovou manželských slibů. V Hrusicích bude mše svatá s obnovou manželských slibů již ve čtvrtek 29. 12. v 18 hod.

Tento rok je evangelium o útěku do Egypta (Mt 2). Vnějším důvodem je záchrana před nebezpečím; vnitřním je poslušnost k andělovu vnuknutí.

Útěk dnešních rodin - z území válečného konfliktu - např. z Ukrajiny nebo zemí, kde vládne hlad, pronásledování pro víru… Horší útěk je útěk jednotlivých členů rodiny od sebe k televizi, k počítači… až k rozvodu.

Správný je útěk k Ježíši, ve svatém přijímání či při adoraci, kdy mu svěříme své problémy. Dále útěk k Panně Marii v modlitbě svatého růžence, útěk k svatému Josefu - učit se od něho naslouchat Božím vnuknutím. Výchova k odpovědnosti za rodinu je potřeba od malička. Podobně i k spoluodpovědnosti za farní rodinu.          

P. Ivan

Různé

Nové ozvučení kostela v Mnichovicích je již také hotové. Stálo 137 728,00 Kč. Oproti Hrusicím byla výměna náročnější, kostel je větší.

V Hrusicích si na ozvučení částečně přispěli. Pokud bude mít někdo zájem přispět i v Mnichovicích, může dát příspěvek do kasičky k tomu určené, případně předat P. Ivanovi. Na vyžádání dostanete potvrzení o daru církvi.

 

Při sbírce na podporu katolických médií 13. 11. se v Mnichovicích vybralo 1 270 Kč, v Hrusicích 1 703 Kč.

Při sbírce na bohoslovce první neděli v prosinci se v Mnichovicích vybralo 2 603 Kč a v Hrusicích 1 774 Kč.

Sbírka do fondu svatého Vojtěcha na Mzdovou podporu duchovních je tuto neděli 18. 12.

Náboženství bude v Mnichovicích od ledna v pátek od 13,30 hod. a od 14,30 hod.

Mini náboženství

Co znamená Mariino neposkvrněné početí?

Církev věří, že „Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu“ (dogma z roku 1854). Dnes ale bývá tento pojem chybně interpretován. V podstatě vypovídá, že Bůh uchránil Marii před důsledky dědičného hříchu, a to od samého počátku jejího života. Nehovoří tedy o Ježíšově početí v Mariině životě.

Účast na mši svaté jednou do roka na půlnoční a pak celý rok nic… Nemůžeme se najíst jen v pondělí na celý týden, nelze se 10 x nadechnou a vydržet celý den bez dýchání. Modlitba je přitom dech duše... Mše svatá se svatým přijímání je nejlepší pokrm pro duši, třeba i každý den nebo aspoň každou neděli.

Díky za pomoc ve farnosti ať už fyzickou nebo duchovní. Každý druhý pátek bývá mše svatá v Mnichovicích za dobrodince. Každou poslední neděli v Hrusicích za řidiče a řidičky.