Jdi na obsah Jdi na menu

Noc kostelů a Dny víry v okolních farnostech

25. 5. 2015

Již sedmého ročníku nejvýznamnější akce, kdy se křesťanské chrámy v celé republice ale i okolních státech na jeden den otevírají široké veřejnosti, se zúčastní i okolní farnosti. Nad letošní Nocí kostelů převzali záštitu kardinál Dominik Duka, všichni čeští a moravští biskupové, představitelé dalších křesťanských církví u nás, předseda vlády Bohuslav Sobotka, předsedové obou komor parlamentu, hejtmani jednotlivých krajů a starostové a primátoři mnoha měst a obcí ČR. Přinášíme proto výběr z programu.

 

Říčany, kostel sv. Petra a Pavla

17:30 18:00 bolestný růženec

18:00 18:30 mše sv.

18:30 18:45 mariánské bavorské litanie

19:00 19:05 Rozeznění zvonů

19:05 19:10 Úvodní slovo

19:05 19:10 Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

19:10 19:35 Koncert souborů ZUŠ Říčany

19:35 19:45 Historie kostela a života děkana Josefa Ježka

19:45 20:45 Prohlídka s výkladem k jednotlivým částem kostela
možnost dotazů

20:45 21:15 V Dachau jsme měli kapli zřízenou z cely a ložnice – to bylo naše centrum a opora.
Vzpomínka děkana Ježka na II. světovou válku s doprovodem varhan a žalmů

21:15 21:35 Zpěvy z Taizé se čtením a přímluvami

21:35 21:45 Kompletář

21:45 22:00 Silentium - prostor ticha a příležitost k zamyšlení

 

Sázava-Černé Budy, kostel sv. Prokopa

18:00 19:00 Mše svatá s komentářem k jednotlivým částem

19:00 19:30 Varhanní koncert - hraje Martin Vošvrda

19:30 20:00 Netradiční prohlídka kostela

19:45 21:00 Kdopak je na tom obraze? - hra pro děti

19:45 21:00 Vitrážová dílnička

20:00 23:00 Přijďte si prohlížet kostel a ptejte se

20:00 23:00 Zapalte svíčku (klanění Bohu, zpěv, čtení z Bible a legendy o sv. Prokopovi)

23:00 24:00 Chrám sv. Prokopa a klášterní kaple v nočním světle a tichu

 

Stříbrná Skalice, kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 23:00 Otevřený kostel

18:45 19:00 Úvodní slovo
Archeolog J. Bernat

19:00 19:15 Hudební vystoupení
Písničkář Jan Senft (Člověk krve)

19:15 19:30 Četba z textů
Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. (Čte: Matěj Senft) Gilberta Keitha Chestertona (Čte: Lukáš Senft)

20:00 20:15 Požehnání Otce Radima Cigánka

20:15 21:30 Přednáška a komentovaná prohlídka
archeologa J. Bernata + varhanní koncert - Martin Vošvrda (po prohlídce)

21:30 21:45 Hudební vystoupení
Písničkář Jan Senft (Člověk krve)

21:45 22:00 Četba z textů
Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. (Čte: Matěj Senft) Gilberta Keitha Chestertona (Čte: Lukáš Senft)

22:00 23:00 Individuální prohlídka

 

Pozdrav kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského

Vážení a milí návštěvníci Noci kostelů,

jsem rád, že vás i v letošním roce budu moci přivítat v křesťanských chrámech nejen v Praze, ale v celé České republice. Křesťanské kostely, které stojí většinou uprostřed obcí či na hlavních náměstích, byly vždy jakýmisi orientačními body našeho života. Dávaly řád nejen našemu času a prostoru, ale také našemu životu duchovnímu. I dnes, kdy pro hluk velkoměst už zvony odbíjející čas zaslechneme jen občas a samy sakrální stavby se poslušně začaly řadit podle linií ulic, představují kostely stále prostor pro naše ztišení, soustředění a vnitřní orientaci. Platí to nejen pro věřící, ale pro všechny, kdo do nich vstoupí.

Pokud by chrámové zdi mohly mluvit, hovořily by o dějinných událostech, které pamatují, o těch velkých dějinných zvratech, vítězstvích, porážkách a pohromách, ale daleko více by možná promlouvaly o vyslechnutých modlitbách věřících, o tichých otázkách hledajících a radostném zpěvu všech, kdo přišli slavit. Řekly by nám ovšem také leccos o bolesti, úzkostech a strachu, který do svých proseb vyšeptali ti, kteří se utíkali do našich kostelů např. během druhé světové války. Od jejího konce letos uplyne 70 let.

Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Stačí naslouchat třeba příběhům těch, kterým osud národa v době okupace nebyl lhostejný, a kteří dokázali přinést i největší oběť. Vzpomeňte na ně při této návštěvě kostelů. Vzpomeňte na všechny, kdo vedeni láskou k druhým jsou i dnes, pro některé nepochopitelně, ochotni nasazovat svůj život. O nich, o jejich lásce a víře k nám promlouvají zdi kostelů. Zaposlouchejme se.


kardinál Dominik Duka OP

arcibiskup pražský

předseda České biskupské konference

Více na oficiální stránce Noci kostelů 2015.

noc.png

 

Dny víry 2015 (30. května - 6. června)

Dny víry jsou týdenní ekumenický projekt, který se uskuteční v Praze na začátku června letošního roku (30. května - 6. června 2015). Projekt přímo navazuje na již zavedenou Noc kostelů a jeho cílem je představit víru a životní styl současných křesťanů lidem, kteří v Praze bydlí či pracují. Během prvního červnového týdne se v centru hlavního města uskuteční řada přednášek, diskuzí, koncertů, uměleckých výstav, nebo nabídek k modlitbě a duchovnímu programu. Projekt budou doprovázet i větší události, mezi něž patří například Festival křesťanských filmů pod záštitou režiséra Jiřího Stracha v kině Světozor, celotýdenní umělecký workshop „Esperienza Maria a Praga“ italského sochaře Guida Dettoniho na Jungmannově náměstí nebo závěrečný koncert Hradišťanu v sobotu večer s následným průvodem světla v centru Prahy. Rozsahem i obsahem unikátní projekt připravuje Arcibiskupství pražské, jednotlivé církve působící v Praze, řeholní komunity a pražské sbory a farnosti. Projekt Dny víry se koná u příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa, který je důležitou postavou českých dějin i dějin křesťanství. Dny víry osobně podporuje kardinál Dominik Duka, který přislíbil svoji účast na jednotlivých aktivitách, a záštitu nad projektem převzali předseda Senátu PČR Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, ministr kultury Daniel Herman, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a představitelé všech církví sdružených v Ekumenické radě církví. Bližší informace o projektu naleznete ve formě otázek a odpovědí zde.

 

Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci & vedoucí organizačního týmu Dnů víry:

Když jsme si v roce 2013 připomínali založení jedné z prvních institucí v naší zemi, která bez přerušení trvá dodnes - pražské arcidiecéze, vyznělo nám neuvěřitelně, že jsme tu pro vás již 1040 let. Historikové by jistě dodali, že fakticky křesťanská víra spoluutváří naši zemi ještě o dvě stě let déle. Někteří lidé nám tuto radost rozčeřili otázku: Má ovšem dnes křesťanství co nabídnout současnému modernímu světu?
 A tak vznikl nápad mluvit o křesťanství a víře všemi prostředky komunikace. A to nejen na přednáškách či v kostelích, ale všude, kudy chodí Pražané.
 Máme k tomu ještě jeden důležitý podnět. V letošním roce uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Není třeba připomínat, že tato událost se stala trvalým stigmatem našich národních dějin. Otázka je však jiná: Co Hus, jeho nadšení pro věc,... dnes říkají Čechům? Vždyť betlémský kazatel byl především vášnivým křesťanem! Chceme-li připomenout důležitou postavu našich dějin, je třeba mluvit o tom, co znamená křesťanství.
A tak se zrodily Dny víry, týden, v němž křesťané z různých církví, kazatelé, kněží, ale především „normální věřící“ - dobrovolníci, členové hnutí, farností, sborů, komunit, nejen z Prahy, ale i z dalších míst vypráví o svém životě, o své víře a současné podobě křesťanství.
A vás zveme, nebojte se zastavit a setkat, diskutovat, naslouchat. Nabízíme mnoho pohledů na víru. Nejen v rozhovorech, ale také v umění, které je pro nás tak důležitým aspektem víry. A také v populárně odborných přednáškách, vždyť vzdělanost je pro nás jedním nejzásadnějších prvků víry. Mimochodem, víte, že objevitel teorie velkého třesku byl křesťan, kněz a jezuita Georges Lemaître? ...Těšíme se na setkání!

 

Více na oficiální stránce Dnů víry 2015.

dny_viry_loga_new_modry.jpg