Jdi na obsah Jdi na menu

Březnové promítání filmu: Ježíš - 2. část

3. 3. 2015

Srdečně zveme na promítání filmu s postní tematikou  

 

 Tentokrát není z produkce NET FOR GOD:

 

       

 

Ježíš - 2. část;Součástí programu bude i

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA

K POSTNÍ DOBĚ 2015

 

Setkání se uskuteční u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne8. března 2015 od 19:00 hod.

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Příští měsíc bude opět představen film z této produkce.

 

 

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Ježíš 2. část

Místo, den:

Mnichovice, neděle 8.března 2015 v 19.00 hod.

Úvod:

Z tohoto filmu bude vybrána část vztahující se k postní době.

Slovo na měsíc:

 

Vybíráme z poselství Otce Františka: Posilněte svá srdce

                                                                                      (Jak 5, 8)

 

Přímluvy na měsíc:

V této postní době se chceme modlit spolu se sv. Otcem ke Kristu: „Fac cor nostrum secundum cor tuum“ – „Učiň srdce naše podle srdce svého“. Pak budeme mít silné a milosrdné, bdělé a obětavé srdce, které se nenechá uzavřít do sebe a neupadne do víru globalizované lhostejnosti.

K zamyšlení:

Z poselství Otce Františka:

 

  • Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro nás křesťany skutečným pokušením. Proto v každé postní době potřebujeme slyšet volání proroků, kteří pozvedají svůj hlas a probouzejí nás.
  • Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti!
  • Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou všemohoucnost, chtěl bych všechny požádat, aby tuto postní dobu prožívali jako cestu k formování svého srdce, jak by řekl Benedikt XVI. (encyklika Deus caritas est, 31).
  •  Mít milosrdné srdce neznamená mít slabé srdce. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné, pevné, uzavřené pro pokušitele, ale otevřené pro Boha. Srdce, které se nechá proniknout Duchem a přivést na cesty lásky, jež směřují k bratřím a sestrám. Srdce ve své podstatě chudé, které poznává vlastní ubohosti a vydává se pro druhého.
  • S tímto přáním vás ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící a každé církevní společenství plodně prožívalo postní dobu, a prosím vás, abyste se modlili za mne. Ať vám Pán žehná a Panna Maria ať vás ochraňuje.