Jdi na obsah Jdi na menu

Červnové promítání filmu mimořádně v Tuchoměřicích

9. 6. 2015

Srdečně zveme na promítání filmu z produkce Net For God

       

 

                    “Pojď a následuj mě!”
Zasvěcený život dnes

Setkání se tentokrát uskuteční v Klášteře Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích,       

          Školní 1, 252 67 Tuchoměřice

v neděli dne 14. června 2015 od 17:00 hod.

 

Od počátků křesťanství si muži a ženy volili závazek celibátu kvůli Kristu a evangeliu a žili v čistotě, chudobě a poslušnosti. Jako dar od Boha a zároveň odpověď na osobní povolání nabral zasvěcený život v průběhu staletí velmi rozdílné formy, ale nejčastěji zahrnuje tři základní prvky: zasvěcení, poslání a bratrský a komunitní život. V tomto filmu vás Net for God zve na setkání zasvěcených osob z různých komunit, církví a zemí, které odpověděly na stejné volání Krista, aby všechno opustily a následovaly ho.

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Pojď a následuj mě! Zasvěcený život dnes

Místo, den:

Tuchoměřice, neděle 14.června  2015 v 17.00 hod.

Úvod:

Tento film vznikl při příležitosti Roku zasvěceného života, který zahájil papež František 30. listopadu 2014, a který potrvá do 2. února 2016. Film byl natočen v Římě během prvního ekumenického kolokvia o zasvěceném životě, který organizoval Vatikán v lednu 2015. Dále pak se film odehrává v italském Trévi, a také v ruském Sankt Petěrburgu. Na závěr ve francouzském opatství Hautecombe.

 

Slovo na měsíc:

 

je z 1. kapitoly listu Efezanům, verše 3a, 4, 5b a 6:

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším

 

Přímluvy na měsíc:

 

 

 

 

 

Témata na sdílení:

 

Duchu Svatý, vzdáváme ti díky za dar zasvěceného života a za všechny, kdo ve své Církvi odpověděli na povolání následovat Krista. Spolu s papežem Františkem tě prosíme: „Vdechni do nich blahoslavenství chudých, aby mohli kráčet po cestě tvého Království. Dej jim srdce útěchy, aby uměli utírat slzy těch nejmenších. Otiskni do nich moc svojí lásky, aby v nich zářilo Kristovo panování.“

 

Nabízíme vám, abyste se po filmu sdíleli v malých skupinkách s následujícími otázkami:

  • Co mě v tomto filmu oslovilo?
  • K jaké radikalitě mě dnes Pán volá, v čem ho mám následovat?
  •  

Také vám nabízíme, abyste se modlili za řeholníky a řeholnice, za všechny osoby angažované v zasvěceném životě, které znáte ve svém okolí. Přimlouvejte se za jejich komunity, jejich misie, zvláště se modlete za ty, kteří prožívají ve své misii určitou samotu. Modlete se také za kongregace, které stárnou. Můžeme se také modlit za všechny mladé, kteří si kladou otázku ohledně svého povolání.

 

Poznámky

 

 Scházíme se dnes v klášteře Komunity Chemin Neuf.  Spiritualita této Komunity vyrůstá na jedné straně z ignaciánské tradice a na druhé straně z charismatické obnovy.

Prožívání ignaciánských exercicií a rozlišování utvářejí jejich modlitbu a také jejich způsob života a chování.

Věří v Ducha svatého a touží mu naslouchat a žít podle jeho vedení v osobním životě i v Komunitě.

Pevnost Komunity záleží na osobním vztahu každého jednotlivce s Ježíšem.

                                                                                                  Podle Konstituce Komunity