Jdi na obsah Jdi na menu

Promítání filmu o dětech v ulicích Manilly s diskusí

5. 11. 2014

Srdečně zveme na promítání filmového dokumentu
s diskusí

 

 V rámci NET FOR GOD:

 

       

 

Tajemství radosti
Děti v ulicích Manilly

 

 

V Manille, hlavním městě Filipín, žije mnoho dětí ve slamech, na ulicích, opuštěné svými rodinami. Jsou vydány samy sobě, snadno se stávají kořistí různých predátorů.

 

Setkání se uskuteční u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 9. listopadu 2014 od 19:00 hod.

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Tajemství radosti    Děti v ulicích Manilly

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 9.listopadu v 19.00 hod.

Úvod:

Mostem pro děti je asociace ANAK-Tnk, kterou vede francouzský kněz Matthieu Dachez. Bojuje o děti, snaží se je vytáhnout z nejhoršího a vystavět s nimi jejich budoucnost. V srdci nesnází je to záblesk světla, nejsilnější radosti, která nachází svůj zdroj ve sjednocení s Kristem.

 

Slovo na měsíc:

Slovo Boží na tento měsíc je v Janově evangeliu, kapitola 16, verš 22 :

«I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět  a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.»

 

Přímluvy na měsíc:

Můžeme se modlit za všechny děti ulice v Manille a z celého světa a můžeme se připojit k modlitbě Darwina Ramose :

« Pane, když nás opouští všechna naděje, když naše břemena jsou příliš těžká, a už nemůžeme dál, otevři nám svou náruč a uzdrav nás, utěš nás. Pokorně tě prosíme o Tvého Ducha lásky». 

 

K zamyšlení:

Co mě oslovilo v tomto filmu, co se dotýká mého života?

Co mohu svěřit a odevzdat Kristu, abych vstoupil plně do radosti?

 

Poznámky:

  K PROHLOUBENÍ TÉMATU:

- Webové stránky asociace ANAK – Tnk   http://www.associationanak.org

- Kniha ve francouzštině: «Le prodigieux mystère de la joie»  («Úžasné tajemství radosti») - P. Matthieu Dauchez, éditions Artège, 2014.

TÉMATA PŘÍŠTÍCH FILMŮ:

- Listopad 2014 : Pokračování filmu «Zázrak jednoty už začal», který vychází z důležitých událostí, které se od července tohoto roku udály ve vztazích mezi katolíky a evangelíky.

- Prosinec 2014 : Film věnovaný křesťanům na Východě.

 

-Všemohoucí věčný Bože, velebíme Tě, že tvoříš různost v jednotě. Prosíme Tě, pomoz nám, abychom tak ctili odlišnost a svobodu, že budeme schopni v lásce a opravdovosti budovat společný dům evropských národů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen                                                                              

 -Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj duch dát prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen                                      

-Pane Ježíši, daruj svůj pokoj východním církvím, pravoslavným církvím a jejich patriarchům, protestantským církvím, anglikánské církvi, církvím evangelikálním, všem křesťanským společenstvím, které vzývají Tvé jméno a všem odpovědným těchto církví. Ukonči naše rozdělení a veď nás k jednotě. Amen