Jdi na obsah Jdi na menu

Promítání filmu o Izraeli (2. část) s diskusí

29. 8. 2014

Srdečně zveme na promítání filmového dokumentu s diskusí

 

 

PUTOVÁNÍ PO IZRAELI - 2. DÍL 

      

                 Setkání se uskuteční u Klimešů,

Pod Mohylou 602, Mnichovice

         v neděli dne 7.září 2014 v 19.00 hod.

  

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Jméno Izrael již přes 3000 let v běžném i náboženském užití označuje jak židovský národ, tak zemi izraelskou. Podle Bible byl takto pojmenován Jákob po zápase s Bohem. Biblický národ patriarchy Jákoba pak vešel ve známost jako „synové Izraele“ nebo Izraelité..

 

Všemohoucí věčný Bože, velebíme Tě, že tvoříš různost v jednotě. Prosíme Tě, pomoz nám, abychom tak ctili odlišnost a svobodu, že budeme schopni v lásce a opravdovosti budovat společný dům evropských národů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen                                                                                            Modlitba za národy Evropy 

                                                                                                                                   

Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj duch dát prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen

                                                                                                      Modlitba za jednotu křesťanů

Pane Ježíši, daruj svůj pokoj východním církvím, pravoslavným církvím a jejich patriarchům, protestanským církvím, anglikánské církvi, církvím evangelikálním, všem křesťanským společenstvím, které vzývají Tvé jméno a všem odpovědným těchto církví. Ukonči naše rozdělení a veď nás k jednotě                                                                                                        

                                                                                                           Prosba za jednotu křesťanů              

                                                          www.chemin-neuf.cz

www.vira.czwww.farnost-mnichovice.cz

                                                   www.netforgod.org

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2

nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

 

                  nfg.jpg