Jdi na obsah Jdi na menu

Promítání filmu o jednotě křesťanů s diskusí

8. 7. 2014

                           

V rámci programu Net for God vznikl film "Zázrak jednoty už začal", na jehož promítání Vás srdečně zveme do Mnichovic v neděli 13. července 2014. Po shlédnutí filmu bude následovat diskuse.

Srdečně zveme na promítání filmového dokumentu
s diskusí

 

 V rámci NET FOR GOD:

 

ZÁZRAK JEDNOTY UŽ ZAČAL

 

      Tématem tohoto filmu je jednota křesťanů ve světle současných událostí, které posilují naši naději

 

Setkání se uskuteční u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 13. července 2014 od 19:00 hod.

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

 nfg.jpg

 

 

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Zázrak jednoty už začal.

Místo, den:

Mnichovice, neděle13.července v 19.00 hod.

Úvod:

V první části nás Otec Laurent Fabre  informuje o pěti dobrých zprávách, které se týkají dialogu mezi našimi církvemi a o stále častějším přibližování se mezi křesťany různých vyznání po celém světě. Potom nám představuje čtyři etapy na cestě k jednotě, aby byla vyslyšena Kristova modlitba: ať jsou všichni jedno, aby svět uvěřil.

Slovo na měsíc:

Slovo na měsíc je v evangeliu podle Jana, kapitola 12, verš 32:

 A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. 

 

Přímluvy na měsíc:

Modleme se za naše osobní obrácení a za obrácení našich církví, abychom tím, že se přiblížíme Kristu, mohli překonat své rozdělení a znovu se přijmout jako bratři. Ať nám Pán dá víru v tento zázrak jednoty a ukáže nám, jak pracovat na jejím uskutečňování.

 

K zamyšlení:

1)      Co ke mně promlouvá v tomto filmu  a co mi dává naději?

2)      Jakým způsobem mě Duch svatý volá v každodenním životě (v mé rodině, práci, bydlišti...), aby se Kristova modlitba: ať jsou všichni jedno, aby svět uvěřil mohla plně uskutečnit?

 

Poznámky:

Všemohoucí věčný Bože, velebíme Tě, že tvoříš různost v jednotě. Prosíme Tě, pomoz nám, abychom tak ctili odlišnost a svobodu, že budeme schopni v lásce a opravdovosti budovat společný dům evropských národů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen                                                                              

 Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj duch dát prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen                                      

Pane Ježíši, daruj svůj pokoj východním církvím, pravoslavným církvím a jejich patriarchům, protestantským církvím, anglikánské církvi, církvím evangelikálním, všem křesťanským společenstvím, které vzývají Tvé jméno a všem odpovědným těchto církví. Ukonči naše rozdělení a veď nás k jednotě. Amen