Jdi na obsah Jdi na menu

Promítání filmu o Robertu Schumanovi a Evropě

2. 6. 2014

Srdečně zveme na promítání filmového dokumentu
s diskusí

 

 V rámci NET FOR GOD:

 nfg.jpg

SCHUMAN - VIZE PRO EVROPU

      

Robert Schuman (1886-1963) je jeden z „otců zakladatelů“, kteří stáli u zrodu Evropské unie po 2.světové válce. Vyjimečný politik a přesvědčený křesťan přijal výzvu angažovat se v politice jako opravdové povolání. Jeho duchovní cesta a vize jednoty a smíření mezi národy Evropy nás ještě dnes mohou inspirovat, ať jsme z jakékoliv země. Proces blahořečení Roberta Schumana byl zahájen roku 1990 biskupem z Mét a nyní pokračuje v Římě.

 

Setkání se uskuteční u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 8. června 2014 od 19:00 hod.

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz

www.vira.cz

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                              

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Schuman – vize pro Evropu

Místo, den:

Mnichovice, neděle 8.května v 19.00 hod.

Úvod:

Tento film si budeme promítat po volbách do evropského parlamentu, ze kterých vzešlo 751 evropských poslanců, reprezentujících 20 členských států Evropské unie

Slovo na měsíc:

Jan 15/16: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo a Otec Vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.“

Přímluvy na měsíc:

Tento měsíc se můžeme modlit za to, aby vize jednoty a smíření Roberta Schumana mohla dále inspirovat evropské státy stejně jako ostatní národy a tím pomáhat v budování míru.  Modleme se za to, aby se křesťané více otevírali povolání angažovat se na poli politiky, a zároveň uváděli do života hodnoty evangelia

K zamyšlení:

1)      Co mě oslovuje v životě Roberta Schumana a v jeho veřejné činnosti?

2)       Jak se mě dotýká otázka budování jednoty a smíření mezi národy?

Poznámky:

Všemohoucí věčný Bože, velebíme Tě, že tvoříš různost v jednotě. Prosíme Tě, pomoz nám, abychom tak ctili odlišnost a svobodu, že budeme schopni v lásce a opravdovosti budovat společný dům evropských národů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen                                                                                    

                                                            

Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj duch dát prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen                                      

Pane Ježíši, daruj svůj pokoj východním církvím, pravoslavným církvím a jejich patriarchům, protestantským církvím, anglikánské církvi, církvím evangelikálním, všem křesťanským společenstvím, které vzývají Tvé jméno a všem odpovědným těchto církví. Ukonči naše rozdělení a veď nás k jednotě. Amen