Jdi na obsah Jdi na menu

Promítání filmu o sv. Terezii z Lisieux s diskusí

30. 1. 2014

 Srdečně zveme na promítání filmového dokumentu s diskusí

 ze starší produkce NET FOR GOD:

        

nfg.jpg

VŠECHNO JE MILOST

(sv. Terezie z Lisieux)

Když byl Dietrich ve vězení, kde postupně mizely všechny jeho naděje na osvobození, uvědomil si, že jeho jediná cesta ke spáse spočívá ve svobodném a radostném přijetí Boží vůle.

Když Terezie vážně onemocněla tuberkulózou, ve zkoušce víry a stále hlubší naději zůstává přesvědčená, že ji Bůh přijme v její maličkosti.

 

Setkání se uskuteční u Klimešů v Mnichovicích, Pod Mohylou 602

v neděli dne 2. února 2014 v 19.00 hod.   

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

 

www.chemin-neuf.cz

www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

                                               

Poznámky k tomuto setkání

Název filmu:

‘Všechno je milost‘

Terezie z Lisieux a Dietrich Bonhoeffer

 

Místo, den:

Mnichovice, v neděli 2. února 2014 od 19:00 hod

Úvod:

 

‚Je člověk spasen nezištnou láskou Boží

nebo je spasen svými skutky?‘

 

Slovo na měsíc:

 

Slovo na měsíc je ve druhém listu Korintským, kapitola 12, verš 9:

‘Stačí, když máš mou milost.

Vždyť v slabosti se projeví má síla.

 

Přímluvy na měsíc:

Modleme se za jednotu křesťanů.Ať se spolu scházíme

 a společně prožíváme a zakoušíme Boží lásku.

 

Otázky:

1)      Jak se mě dnes dotýká povolání k míru, které zaznívá v tomto filmu?

2)      Jakým způsobem mohu pracovat za jednotu a smíření ve svém okolí?

 

K zamyšlení:

 

  1. Jsou pro mne následující otázky důležité tak, jako pro Luthera a mnohé další: „Jsem opravdu spasen? Co pro mne dnes znamená Ježíš Kristus a spása?“
  2. Co pro mne znamená fakt, že křesťané různých vyznání slaví v tomto roce společně Velikonoce?

 

Toto společné slavení Velikonoc se přihodí jenom jednou za 7 let. Při této příležitosti, povzbuzeni poselstvím Terezie z Lisieux a pastora Dietricha Bonhoeffera, se také můžeme modlit za jednotu křesťanů:

Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj duch dát prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen

 

 

Informace: Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

www.chemin-neuf.cz

www.vira.cz