Jdi na obsah Jdi na menu

Promítání filmu Taybeh s diskusí v Mnichovicích

30. 12. 2013

nfg.jpg

  Přinášíme program prvního lednového setkání v rámci Net For God, které s koná pravidelně každou první neděli v měsíci  u Klimešů v Mnichovicích.

Srdečně zveme na promítání filmového dokumentu s diskusí  

 V rámci NET FOR GOD:

        Taybeh, povolání k míru

Taybeh, arabská vesnice v Cisjordánsku, ležící 30 kilometrů na sever od Jeruzaléma, je místo jedinečné svojí populací, složenou výhradně z křesťanů a svým povoláním k usilování o mír v srdci izraelsko-palestinského konfliktu.

Setkáme se s obyvateli této vesnice, kteří s námi budou hovořit o svých obtížích, ale také se s námi podělí o naději, o své angažování se v modlitbě a mnohých iniciativách, které umožňují nenásilné konání a otevření se vůči ostatním.

Setkání se uskuteční u Klimešů v Mnichovicích, Pod Mohylou 602

v neděli dne 5. ledna 2014 v 19.00 hod.   

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

 www.chemin-neuf.cz

www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

                                                

Poznámky k tomuto setkání

Název filmu:

Taybeh, povolání k míru

 

Místo, den:

Mnichovice., v neděli 5. ledna. 2014 od 19:00 hod

Úvod:

Otec Raed, který byl dlouhou dobu katolickým farářem v této vesnici, velmi přispěl k jejímu rozvoji a k propagaci ve světě. Dá nám poznat historii i současnost tohoto místa, které je současně i biblickým místem Efraim, kde Ježíš pobýval se svými učedníky před svým utrpením (srov. Jan 11,54).

 

Slovo na měsíc:

je z Evangelia podle svatého Matouše, kapitole 5, verše 14-15:

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky

a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

 

Přímluvy na měsíc:

Tento měsíc se modleme za iniciativu holubic míru obyvatel vesnice Taybeh, aby oslovila co nejvíce církví na všech pěti kontinentech a ať dialog mezi Izraelci a Palestinci nese plody spravedlnosti a míru na Blízkém Východě.

Modleme se zvláště za mladé křesťany, židy a muslimy, aby měli odvahu překročit hranice strachu a nenávisti a odvážili se udělat kroky ke smíření.

 

Otázky:

1)      Jak se mě dnes dotýká povolání k míru, které zaznívá v tomto filmu?

2)      Jakým způsobem mohu pracovat za jednotu a smíření ve svém okolí?

 

Poznámky:

Na začátku nového roku, si můžeme přát, abychom navázali pevnější přátelství s Kristem

 Není nic většího než poznat Krista a sdílet s druhými přátelství s ním. Jedině v tomto přátelství se skutečně otvírají velké možnosti lidství a lze zakusit to, co je krásné a co osvobozuje. Kdo učinil tuto zkušenost, není ochoten zříci se se své víry za nic na světě.                                                                                           Benedikt XVI           

Můžeme se modlit i za jednotu křesťanů

Pane Ježíši, který ses modlil, abychom byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak jak Ty chceš a skrze prostředky, které Ty chceš. Ať nám Tvůj duch dát prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen

 

 

Informace: Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

www.chemin-neuf.cz

www.vira.cz