Jdi na obsah Jdi na menu

Říjnové promítání filmu o ruských duchovních tradicích

8. 10. 2015

Srdečně zveme na promítání filmu, tentokrát není z produkce Net For God    

 

                    OSTROV

 

Setkání se uskuteční u Klimešů,

Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne 11. října 2015 od 19:00 hod.

 

Ruský duchovní film z pravoslavného monastýru

Vyprávění o životě mnicha, žijícího na severoruském ostrůvku v malém pravoslavném monastýru (klášteře), kde se nakonec stal tím, komu se v pravoslaví říká "starec", - Bohem vyvoleným živým svatým, který má shůry dar jasnozřivosti, konání zázraků, uzdravování lidských těl i duší. Jak už to většinou bývá, část lidí z okruhu kolem jurodivých svatých nechápe jejich podivné způsoby, jimiž se nám snaží ukazovat naše pokrytectví, hříchy a pýchu, a zároveň takto maskují svou svatost.

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

Filmy NET FOR GOD vznikají ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Ostrov

 

Místo, den:

Mnichovice, neděle 11.října  2015 v 19.00 hod.

 

Příběh je částečně sestaven na základě různých církevních vyprávění o starcích a na pravoslavných reáliích.

Zvláštní pochvalu zaslouží ztvárnění hlavní role starce (výborný Mamonov).
Film byl oceněn i pro kameru (severská příroda, nádherná ve své strohosti) a krásnou hudbu, kterou oceníte zvláště, když si pustíte film několikrát.
Pozoruhodné dílo moderní ruské kinematografie.

 

 

 

Modlitba za naši Zemi

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru
i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Bože chudých,
pomáhej nám vysvobozovat opuštěné
a zapomenuté této země, kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.

Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.

Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat
a uznávat, že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce sjednoceni se všemi tvory.

Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.

Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

 

Výňatek z encykliky « Laudato Si » papeže Františka

nfg.jpg