Jdi na obsah Jdi na menu

Únorové promítání filmu o vnitřním uzdravení

6. 2. 2015

Srdečně zveme na promítání staršího filmového dokumentu
s diskusí

 

 V rámci NET FOR GOD:

 

       

 

Vnitřní uzdravení - Lytta Basset;

Naším povoláním v Net for God je otevření cest pokoje a smíření v našich církvích a ve světě. Nejjistějším místem, kde to můžeme prožívat, je naše vlastní nitro.

 

Setkání se uskuteční u Klimešů, Mnichovice, Pod Mohylou 602

v neděli dne8. února 2015 od 19:00 hod.

 

Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

 

Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě.

www.chemin-neuf.cz www.netforgod.tv/VOD/index.html

www.farnost-mnichovice.cz, www.vira.cz

 

Informace:

Komunita Chemin Neuf, Školní 1, Tuchoměřice, 252 67, tel: 220 199 441-2 nebo 722 665 350,   Bankovní spojení:  500 220 202 / 2700 (HVB)

Ludvík Klimeš, tel: 732 27 72 28

                                               

Poznámky k setkání NET FOR GOD

Název filmu:

Vnitřní uzdravení  -  Lytta Basset

Místo, den:

Mnichovice, neděle 8.února 2015 v 19.00 hod.

Úvod:

Lytta Basset, pastorka protestantské církve v Ženevě, spisovatelka a profesorka teologie  nás zve na cestu pokoje a vnitřní svobody. Nechává se inspirovat Ježíšem z Nazareta. Právě on je u zrodu této cesty neboť je prvním z nás, který prožil cestu kenoze. Zve nás k následování, abychom sestoupili do nás samých a tak přijali a milovali spolu s ním pravdu o sobě, že jsme zraněnými bytostmi!

Slovo na měsíc:

 

Slovo na tento měsíc je v Evangeliu sv. Lukáše, kapitola 19, verš 10 :

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.

 

Přímluvy na měsíc:

Tento měsíc se můžeme modlit za každého v síti NFG a také za sebe samé, ať máme odvahu odpovědět na Kristovo volání, kterým přišel zachránit, co je v nás ztracené.

 

K zamyšlení:

  • Jaké slovo jsem obdržel skrze tento film?
  • Dovolím Kristu, aby hledal v mém nitru co je ztracené?

Kroky na cestě proměny

Vnitřní prázdnota a roztříštěnost v našich životech se může začít proměňovat:

  • když se vzdáváme úporného a křečovitého boje proti svým chybám,
  • když se odevzdáváme Bohu takoví, jací jsme,
  • když Bohu odhalujeme a vyznáváme své touhy,svá očekávání, zranění, slabosti, chyby i hříchy,
  • když Boha vzýváme o pomoc,
  • když hledáme Boží plány pro náš život,
  • když hledáme a uskutečňujeme jednotlivé konkrétní kroky na cestě proměny.                                             www.vira.cz