Jdi na obsah Jdi na menu

Kostel sv. Šimona a Judy (Ondřejov)

Historie kostela

Je stavbou románskou, zbarokizovanou v roce 1668, se slušným vnitřním zařízením. Další úpravy pocházejí z let 1848-65 a 1876. Ke kostelu přísluší fara vystavěná ve slohu barokního městského typu z let 1778-80.

(www.obecondrejov.cz)

Zasvěcení kostela

Svatý Juda

Žil v 1. století a byl to apoštol. Mezi apoštoly bývá znázorňován na nejskromnějším místě, ani v evangeliu se o něm téměř nemluví, známá je jen jeho otázka, se kterou se obrátil na Pána Ježíše při poslední večeři:"Pane, jak to, že se chceš zjevit nám,a světu ne?"Což mu vyneslo krásný slib:"Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." V 19. století byly na jeho přímluvu zvláštním způsobem vyslyšeny prosby a od té doby mnoho věřících začalo vidět v apoštolovi zvláštního ochránce v beznadějných případech. U nás je zvláště uctíván v kostele Sv. Josefa na náměstí Republiky v Praze. Působil se Šimonem Horlivcem a pravděpodobně oba zemřeli v Persii zavražděni a umučeni mágy. Je patronem : v těžké nouzi a zoufalých situacích.

Atributy:

Kyj nebo meč (halapartna, kámen), jako nástroje jeho umučení; deska s obrazem Kristovy tváře, kterou podle legendy přinesl králi z Edessy. Někdy je v dlouhém rouchu a drží knihu nebo svitek.

Svatý Šimon (Horlivec, Zelóta)

Žil v 1. století a byl to apoštol. Podle legendy působil jako misionář mezi židy a společně s Judou pak v Mezopotámii. Buď byl sťat, rozřezán pilou nebo ubit kyjem. Je patronem: barvířů, koželuhů, pracovníků s kůží, dřevorubců (kvůli té pile), tkalců, zedníků.

Atributy :

hlavně pila, ale i meč, sekera, kyj a kniha. Někdy bývá zobrazován spolu s Judou Tadeášem.