Jdi na obsah Jdi na menu

V neděli 11. listopadu na pouť ke svatému Martinu do Kostelních Střímelic

10. 11. 2012

Kostel sv. Martina

 Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijede, ale i tak se na pouť k němu můžete vypravit. Jemu zasvěcený kostel se nachází přímo v naší farnosti v Kostelních Střímelicích nedaleko Ondřejova. Tento kostel není využíván pro pravidelné

martin.jpg

 bohoslužby, proto jeho návštěva může být malým rodinným svátkem. Po tradiční svatomartinské huse (podávané s mladým vínem) se tak můžete vydat na pouť ke svatému Martinu.

Mše svatá začíná v neděli v 15:00 a po jejím skončení se na místním hřbitově koná krátká dušičková pobožnost za zemřelé.

 

husa.jpg

 sv. Martin

11. listopadu, památka
Postavení: biskup
Úmrtí: 397
Patron: Francie; vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, hoteliérů, cestovatelů, chudáků, vězňů, pastýřů, vinařů, abstinentů
Atributy: voják na koni, meč, plášť, žebrák, husa, biskupská mitra, berla, kniha

ŽIVOTOPIS

Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80ti let.

(zdroj: catholica.cz)