Jdi na obsah Jdi na menu

Program velikonočních bohoslužeb v naší farnosti a okolí

18. 3. 2013

 Sobota 23. března 2013 (před Květnou nedělí)

16:30 Chocerady

18:30 Ondřejov

kvetna.jpg

Neděle 24. března 2013: (Květná neděle)

08:30 Mnichovice

09:00 Ondřejov *

10:30 Hrusice

15:00 Hrusice - kající pobožnost

15:00 Struhařov

Čtvrtek 28. března 2013: Zelený čtvrtek (památka Ježíšovy poslední večeře)

17:30 Mnichovice

 Bližší informace o liturgii Zeleného čtvrtku. 

velky.jpg

Pátek 29. března 2013 (Velký pátek)

17:00 Mnichovice - křížová cesta

17:30 Mnichovice - obřady Velkého pátku

 

Velkopáteční obřady mají tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže, sv. přijímání. Bližší informace o liturgii Velkého pátku. 

Sobota 29. března 2013 (Velikonoční vigilie)

20:00 Mnichovice

 

bila.jpg

 

Nejvýznamnější, nejdelší a nejkrásnější bohoslužba z celého liturgického roku, "noc nocí" skládající se z několika částí:

- slavnost světla

- velikonoční zpěv Exsultet

- čtení ze Starého a Nového zákona (doprovázené žalmy) o putování Božího lidu dějinami 

- křestní slavnost našich 2 katechumenek

- eucharistie

Bližší informace o liturgii Velikonoční viglie.

Neděle 31. března 2013 (Boží hod velikonoční)

08:30 Mnichovice

09:00 Ondřejov *

10:30 Hrusice

 16:30 Chocerady

18:30 Ondřejov

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
 

Pondělí 1. dubna 2013 (Pondělí velikonoční)

08:30 Mnichovice

09:00 Ondřejov *

* ... P. Michal Vaněček

Můžete se podívat i na seznam bohoslužeb v celé pražské arcidiecézi.