Jdi na obsah Jdi na menu

Svatý týden v naší farnosti

27. 3. 2015

Sobota 28. března 2015 (před Květnou nedělí)

16:30 Chocerady

18:30 Ondřejov

 

Neděle 29. března 2015: (Květná neděle)

POZOR - ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS!

08:30 Mnichovice

09:00 Ondřejov

10:30 Hrusice

Bližší informace o liturgii Květné neděle

 

Čtvrtek 2. dubna 2015: Zelený čtvrtek (památka Ježíšovy poslední večeře)

17:30 Mnichovice

Bližší informace o liturgii Zeleného čtvrtku.

 

Pátek 3. dubna 2015 (Velký pátek)

17:00 Mnichovice - křížová cesta

17:30 Mnichovice - obřady Velkého pátku

Velkopáteční obřady mají tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže, sv. přijímání.

Bližší informace o liturgii Velkého pátku.

 

Sobota 4. dubna 2015 (Velikonoční vigilie)

20:00 Mnichovice

Nejvýznamnější, nejdelší a nejkrásnější bohoslužba z celého liturgického roku, noc nocí skládající se z několika částí:

- slavnost světla

- velikonoční zpěv Exsultet

- čtení ze Starého a Nového zákona o putování Božího lidu dějinami (doprovázené žalmy)

- křestní slavnost

- eucharistie

Bližší informace o liturgii Velikonoční viglie.

 

Neděle 5. dubna 2015 (Boží hod velikonoční)

08:30 Mnichovice

09:00 Ondřejov

10:30 Hrusice

16:30 Chocerady

18:30 Ondřejov

Kristus vstal z mrtvých za svítání prvního dne v týdnu, neboli prvního dne po sobotě (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému lámání chleba (mši svaté) a tento den nazvali dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

 

Pondělí 6. dubna 2015 (Pondělí velikonoční)

08:30 Mnichovice

09:00 Ondřejov

Můžete se podívat i na seznam bohoslužeb v celé pražské arcidiecézi.

 

triduum.jpg