Jdi na obsah Jdi na menu

Program Mnichovice

Město Mnichovice je největší obcí celé farnosti, má asi 2700 obyvatel, v létě však mnohem více, protože se jejich počet zvyšuje o početné chataře. Více informací o obci naleznete na oficiálních stránkách města Mnichovice.

Na území bývalé (samostatné) farnosti Mnichovice probíhá duchovní program v následujících obcích: - Mnichovice (kostel Narození Panny Marie) - Strančice (kaple svaté Anny) - Struhařov (zasedací síň OÚ).

V závěru se můžete podívat na historický přehled kněží působících v mnichovické farnosti.

 

Kostel Narození Panny Marie v MnichovicíchMnichovice (kostel Narození Panny Marie)

Podívejte se na bližší informace o kostele a jeho patronovi.

 

Poutní mše sv.: 8. září (Svátek Narození Panny Marie a výročí vysvěcení kostela) a následující neděli v 8,30 hod.

Pravidelné akce:

Neděle 08.30 mše svatá  
  15.00 adorace (60 min.) 1. neděle v měsíci
       
Úterý 17.30 mše svatá + večerní chvály (nešpory)  
Středa 17.30 mše svatá  

 

18.00

náboženství pro dospělé a příprava dospělých na sv. křest

 

Pátek 14.00 náboženství pro mladší i starší školní děti na faře
  17.30 mše svatá  
  18.00 krátká adorace (15 min.)  
  18.15 náboženství (školní děti) na faře
  19.00 příprava na manželství po dohodě i jindy
  19:00 modlitby Taizé v kostele CČSH v Mnichovicích 3. pátek v měsíci
Sobota 10.00 náboženství pro předškolní děti s doprovodem na faře
  10.30 sv. růženec s rozjímáním 1. a 3. sobota v měsíci
  14.00 příprava na sv. křest po dohodě i jindy
  17.30 mše svatá s nedělní platností

Svátost smíření (sv. zpověď): půl hodiny před každou mší svatou

Modlitba růžence: půl hodiny před mší svatou

Živý růženec: po dohodě s knězem

Ministrantská schůzka: podle potřeby

Návštěva kněze u nemocných a zesláblých stářím: po dohodě s knězem

UPOZORNĚNÍ: v době letních prázdnin se nekonají bohoslužby od úterý do čtvrtka ani neprobíhá výuka náboženství.
V zimním období (listopad - březen) se mše svaté v týdnu (út - pá) konají v zimní kapli na faře.

 

Kaple sv. Anny ve StrančicíchStrančice (kaple svaté Anny)

 Podívejte se na bližší informace o kapli a jejím patronovi.

Poutní mše sv.: v sobotu v 10 hod. po památce sv. Jáchyma a Anny (26.7.)

Vysvěcení: ?

Pravidelné akce:

Neděle 15.00 mše svatá 2. neděle v měsíci (kromě zimního období)
Úterý 15:00 mariánská pobožnost v měsíci květnu

 

Struhařov (zasedací síň OÚ)

Pravidelné akce:

Neděle 15.00 mše svatá 4. neděle v měsíci

  Přehled kněží působících v mnichovické farnosti

1338   Majnuš (první stálý farář v Mnichovicích)
1354   Jindřich
1360    Jan Měřicův
1367    Ořibík
1374    Vavřinec
1383    Petr
1397    Mikuláš
1399    Ondřej
1404    Martin
1407    Jan
1408    Mikoláš
   Jména dalších kněží nejsou známa.
  V roce 1421 jsou v Mnichovicích kněží podobojí, jejich jména se většinou nezachovala. Kromě:

146 9-1477 Jan 
   ?        Jan Štelcar Želetavský
1621     Matěj Plzeňský
   V roce 1629 jsou Mnichovice nuceně pokatoličtěny.
Kněží podobojí konali bohoslužby v lesích za Mnichovicemi.
1624     Jan de Gaza (jezuita)
1625     Jan Vorel
1626   Ondřej Dobročovský (za jeho správy byla v Mnichovicích vojenská exekuce proti nevěřícím)
1629     Jiljí (z řádu cyriakův s červenou hvězdou)
1636     Simeon Mitis
1638     Jan Tyšler Těšínský
1639     Jaroslav Britanský z Oravy
1647     Václav Bílek Kutnohorský
1650     Jan Václav Slavobius (Slavibojus)
1652     Jan Štadler (Stadler)
1653     Jindřich Jandici
1654     Alselm Prušanský (karmelitán od sv. Havla z Prahy)
1654     Vojtěch Jan Bečínský
1654     Vojtěch Jan Maxmilián Nosecký
1675     Václav Alois Jedlička
1678     Krištof Jan Ignác brod (za jeho správy byla opravována fara)
1683     Samuel Josef Antonín jedlička
1686     Jan Josef Antonín Nahlík
1691     Tomáš Jan Josef Dubenka
1713     Matěj Jan František Najič (Nagicz). V této době se vyskytl v Mnichovicích mor.
1756     Václav Dominik Ondrák
1794     Bernard Christoph
1805     Norbert Lernet (1807 - fara povýšena na děkanství)
1818     Jeronym Pivonka
1833     Josef Feurerstein (vykonal mnoho pro kostel a děkanství)
1837     Vojtěch Vilém Kramerius (kněz-buditel, má zásluhy o školství)
1865     Antonín Vojáček     
1883      František Krisan
1892      Filip Konáš
1912      František Čihař
1928      Alois Nogol
1935      František Kahoun
1960      Servus
1969      Karel Mendl
1994      Ivan Kudláček


   (Čerpáno z knih: Popis obcí školního okresu říčanského;                     
 Dr. Ant. Podlaha - Posvátná místa království českého) 

 

 

Příspěvky

1. svaté přijímání dětí z farnosti

20. 5. 2012

1svprijimani.jpgLetos se 1. svaté přijímání dětí bude konat o prvním víkendu v červnu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Program Mnichovice | Komentářů: 12

Farní pouť na Klokoty - pondělí 28.5.2012

20. 5. 2012

klokoty.jpgKaždoroční farní pouť na Klokoty se koná poslední pondělí v květnu.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Program Mnichovice | Komentářů: 0

POZOR: změna bohoslužeb ve čtvrtek (nově Senohraby)

18. 3. 2012

kaple_senohraby.jpgPo Velikonocích dojde ke změně bohoslužeb v naší farnosti. Novinka se bude týkat čtvrtečního pořadu bohoslužeb v Mnichovicích a Senohrabech.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Program Mnichovice | Komentářů: 1